سربازی: مانع بزرگ مهاجرت تحصیلی

سربازی

همیشه یکی از دغدغه های افرادی که به سن ١۸ سال رسیده اند و باید به سربازی بروند خروج از کشور بابت ادامه تحصیل است و اینکه چه راهی پیش رویشان است؟


همیشه یکی از دغدغه های افرادی که به سن ١۸ سال رسیده اند و باید به سربازی بروند خروج از کشور بابت ادامه تحصیل است و اینکه چه راهی پیش رویشان است؟

شرایط عمومی متقاضی برای خروج از کشور به این صورت می باشد:

 • غیبت سربازی نداشته باشد
 • دارای معافیت تحصیلی باشد
 • دارای وضعیت تحصیلی مشخص یعنی فارغ التحصیل یا دارای گواهی اشتغال به تحصیل باشد

طبق ماده ٣۶۶ قانون خدمت وظیفه عمومی تنها مشمولان مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر از آن می توانند برای ادامه تحصیل در خارج از کشور معافیت تحصیلی دریافت کنند.

البته ناگفته نماند که مهاجرت مشمولین سربازی که دارای مدرک دیپلم هستند و کمتر از ١ سال از زمان فراغت از تحصیل آنها می گذرد, چنانچه از دانشگاه خارجی خود تاییدیه تحصیلی دریافت نمایند نیز قادر به اقدام به سپردن وثیقه  و دریافت پاسپورت نماید.

وثیقه مورد نیاز برای مهاجرت مشمولین سربازی به چه شکل اخذ می گردد؟

 • استفاده از سند: به این منظور می بایست سند شش دانگ منزل را در گرو نماینده سازمان نظام وظیفه قرار دهید. در این روش سند زمین مورد قبول نمی باشد.
 • ارائه ضمانت نامه های بانکی: هم چنین شما می توانید سفته یا پول نقد را برای مهاجرت مشمولین سربازی نزد بانک گذاشته و به ازای آن سند یا ضمانت نامه های بانکی دریافت نمائید.
 • پول نقد: در این حالت پول نقدی با توجه به نوع گذرنامه (سیاحتی, تحصیلی و…) مبلغی را به عنوان سرمایه گذاری بلند مدت نزد بانک قرار داده می شود.

وثیقه ضمانتی به چه مبلغی می تواند باشد؟

مبلغ وثیقه برای متقاضیان که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند ٢٠ میلیون تومان و برای متقاضیانی که به قصد سفرهای گردشی و سیاحتی از کشور خارج می شوند, مبلغ وثیقه ١٥ میلیون و سفرهای زیارتی ٣ میلیون تومان می باشد.

همیشه یکی از دغدغه های افرادی که به سن ١۸ سال رسیده اند و باید به سربازی بروند خروج از کشور بابت ادامه تحصیل است  و اینکه چه راهی پیش  رویشان است؟

شرایط عمومی متقاضی برای خروج از کشور به این صورت می باشد:

 • غیبت سربازی نداشته باشد
 • دارای معافیت تحصیلی باشد
 • دارای وضعیت تحصیلی مشخص یعنی فارغ التحصیل یا دارای گواهی اشتغال به تحصیل باشد

طبق ماده ٣۶۶ قانون خدمت وظیفه عمومی تنها مشمولان مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر از آن می توانند برای ادامه تحصیل در خارج از کشور معافیت تحصیلی دریافت کنند.

البته ناگفته نماند که مهاجرت مشمولین سربازی که دارای مدرک دیپلم هستند و کمتر از ١ سال از زمان فراغت از تحصیل آنها می گذرد, چنانچه از دانشگاه خارجی خود تاییدیه تحصیلی دریافت نمایند نیز قادر به اقدام به سپردن وثیقه  و دریافت پاسپورت نمایند.

وثیقه مورد نیاز برای مهاجرت مشمولین سربازی به چه شکل اخذ می گردد؟

 • استفاده از سند: به این منظور می بایست سند شش دانگ منزل را در گرو نماینده سازمان نظام وظیفه قرار دهید. در این روش سند زمین مورد قبول نمی باشد.
 • ارائه ضمانت نامه های بانکی: هم چنین شما می توانید سفته یا پول نقد را برای مهاجرت مشمولین سربازی نزد بانک گذاشته و به ازای آن سند یا ضمانت نامه های بانکی دریافت نمائید.
 • پول نقد: در این حالت پول نقدی با توجه به نوع گذرنامه (سیاحتی, تحصیلی و…) مبلغی را به عنوان سرمایه گذاری بلند مدت نزد بانک قرار داده می شود.

وثیقه ضمانتی به چه مبلغی می تواند باشد؟

مبلغ وثیقه برای متقاضیان که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند ٢٠ میلیون تومان و برای متقاضیانی که به قصد سفرهای گردشی و سیاحتی از کشور خارج می شوند, مبلغ وثیقه ١٥ میلیون و سفرهای زیارتی ٣ میلیون تومان می باشد.

اخباردانستنی ها

سربازی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!